CCNA basic course - DHCP config

Tác giả : Hohoho
Thực Hiện Tại : Phòng Lab 6 , TT Nhất Nghệ

Học CCNA ở Nhất Nghệ rồi mà chả thấy thầy nói gì về DHCP Mình tạo thread này để cùng chia sẻ phương thức làm 1 Network SD DHCP hoàn chỉnh

Bài viết còn thiếu sót gì thì các bạn bổ sung nhé nơi thảo luận mà

I : Cấu Hình DHCP Server

Lấy ví dụ là Router của Nhất Nghệ cấu hình thành DHCP Server để cấp IP add cho các client là các máy trong phòng 6 . các ip 6.1 đến 6.20 đặt cho máy rồi nên mình xài Subnet 25 bits , lấy địa chỉ từ 6.128 trở lên . DF-router và DNS lấy là “ máy 200 “ và 210.245.31.130 của FPT .

Router1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router1(config)#service dhcp
Router1(config)#ip dhcp pool 192.168.6.128/25
Router1(dhcp-config)#network 192.168.6.128 255.255.255.128
Router1(dhcp-config)#default-router 192.168.6.200
Router1(dhcp-config)#dns-server 210.245.31.130
Router1(dhcp-config)#lease 2
Router1(dhcp-config)#exit
Router1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.6.129 192.168.6.140
Router1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.6.200 192.168.6.254
Router1(config)#end
Router1#

Ở đây :
- Service DHCP : khởi tạo dịch vụ DHCP Server .
- IP DHCP Pool : Xác định khoảng địa chỉ mà DHCP server sẽ cấp cho Client . cú pháp là địa chỉ Network liền với /Subnetmask bits . Có thể thay bằng tên Pool rồi xác định khoảng địa chỉ bằng lệnh Network ( ngay sau trong ví dụ )
- Các Options : Default-router tương đương Default-gateway , và DNS server
- Ip dhcp excluded-address : bỏ lại 1 số địa chỉ cho các mục đích sử dụng khác , như các Server – đăng ký riêng địa chỉ tĩnh , địa chỉ của DHCP Server …-à để tránh xung đột về địa chỉ sau này .
- Lease : Thời gian cliet giữ ip add , mặc định là 1 ngày . có thể thay đổi . trên ví dụ là để 2 ngày . Tối đa là 365 ngày 23 giờ 59 phút , tối thiểu là 1 phút . cú pháp : Lease [ngày] [giờ] [phút] _ giờ và phút là các options có hay ko cũng được.

*Các Options
- Các options thường được cấu hình là : default-router ( Default-gateway ) , DNS-server , Lease ….đã có trên ví dụ .
- Sau đây là 1 vài options thêm. ( Chỉ config options được khi ở trong mode DHCP-config – đã vào trong pool )
Router1(dhcp-config)#domain-name [ tên domain ]
Router1(dhcp-config)#netbios-name-server [ tên Wins Server ]
Router1(dhcp-config)#netbios-node-type [ loại node-type ]
Router1(dhcp-config)#client-name [ Tên client à chỉ sử dụng khi đăng ký riêng 1 địa chỉ tĩnh cho client )
Router1(dhcp-config)#host [ địa chỉ đăng ký riêng cho client và Subnetmask ]

Ngoài tên options , các options này còn được định số thứ tự để tiện cấu hình .
1 số options cơ bản và số thứ tự của options :VD : như trên ví dụ trên cùng ta có thể thay :

Router1(dhcp-config)#default-router 192.168.6.200
Router1(dhcp-config)#dns-server 210.245.31.130
Router1(dhcp-config)#lease 2

Bằng .

Router1(dhcp-config)#option 3 ip 192.168.6.200
Router1(dhcp-config)#option 6 ip 210.245.31.130
Router1(dhcp-config)#option 58 2

1 số options khác :
Router1(dhcp-config)#option 66 ip 10.1.1.1
Router1(dhcp-config)#option 33 ip 192.0.2.1 172.25.1.3
Router1(dhcp-config)#option 31 hex 01
option 66 : TFTP server, option 33 : static routes, và option 31 buộc Client sử dụng ICMP Router Discovery Protocol (IRDP).

* 1 Số Điểm Cần Lưu Ý
- DHCP sử dụng port 67 và 68 , nếu hệt thống có xài tường lửa thì phải mở các port này .
- 1 Số options có thể gán nhiều hơn 1 giá trị . VD là default-router và dns-server . nhưng với option 3 ( default-router ) chỉ nên đặt 1 giá trị .
- Các options có tính thừa kế ( Inherited ) . bởi vậy khi cấu hình nhiều pool cấp địa chỉ cho nhiều subnet thì nên tạo 1 pool “ Cha “ bao gồm các pool “ con “ rồi cấu hình các options chung . sau đó tạo các pool con – có địa chỉ nằm trong pool cha . các options sẽ tự động được thừa kế .
- Nếu pool co có cấu hình cùng options nhưng khác value với pool cha . cấu hình của pool con được ưu tiên hơn .
- Có 1 option duy nhất không được thừa kế , đó là Lease . bởi vậy nếu pool con không cấu hình Lease . option này trả về giá trị DF là 1 (ngày)
- Không nên để giá trị Lease lâu : vì các cập nhật options mới từ DHCP server sẽ chậm được triển khai đến Client . cũng không nên đặt quá ngắn à tăng lưu lượng mạng . Giá trị DF=1 được nhiều người chấp nhận .

links refer
http://adlock.in/6aD3w
http://adlock.in/B1ZGx
http://adlock.in/uG8b6
http://adlock.in/32GED
http://adlock.in/B1ZGx
http://adlock.in/L9lic
http://adlock.in/ycmIZ
http://adlock.in/Y5fSN

Vu Dinh Toan

About Vu Dinh Toan

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :